Tag Archive: Fungsi Gambar Teknik

Fungsi Gambar Teknik

Tiga fungsi utama dari gambar teknik  adalah : Penyampaian Informasi Gambar mempunyai tugas meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, kepada perencanaan proses, pembuatan, pemeriksaan, perakitan. Penyimpanan dan penggunaan keterangan (data teknis) Gambar merupakan data teknis yang…
Read more